sábado, 16 de janeiro de 2010P A R A R P A R A V E
R O P O E M A N A S C
E R F E I T O A R V O
R E D E B O A S O M B
R A S E M E S P E R A
R S E U D O C E F R U
T O
M O R T O V I R I
L C O N S U M I V E L